Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

Kiểm Định 1 là Doanh Nghiệp được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp được cấp giấy chứng nhận với mã số doanh nghiệp 0309554116 ngày 04 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Là Doanh Nghiệp Việt Nam phục vụ dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, quan trắc môi trường lao động, thử nghiệm, giám sát an toàn, tư vấn kỹ thuật an...

Tin tức

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng...

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 2

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 2

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng...

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 3

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 3

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng...

Hoạt động công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

Kiểm Định 1 là Doanh Nghiệp được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp được cấp giấy chứng nhận với mã số doanh nghiệp 0309554116 ngày 04 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Là Doanh Nghiệp Việt Nam phục vụ dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, quan trắc môi trường lao động, thử nghiệm, giám sát an toàn, tư vấn kỹ thuật an...

Tư vấn

Văn bản pháp luật

QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng...

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài...

HÀ NỘI, NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động -...

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
YahooSkype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com