Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

Kiểm Định 1 là Doanh Nghiệp được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp được cấp giấy chứng nhận với mã số doanh nghiệp 0309554116 ngày 04 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Là Doanh Nghiệp Việt Nam phục vụ dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, quan trắc môi trường lao động, thử nghiệm, giám sát an toàn, tư vấn kỹ thuật an...

Tin tức

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Sự tăng trưởng bền vững của đất nước thực sự cần nguồn nhân...

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 2

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết.

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 3

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Sự tăng trưởng bền vững của đất nước thực sự cần nguồn nhân...

Hoạt động công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

Kiểm Định 1 là Doanh Nghiệp được thành lập theo Luật Doanh Nghiệp được cấp giấy chứng nhận với mã số doanh nghiệp 0309554116 ngày 04 tháng 11 năm 2009 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Là Doanh Nghiệp Việt Nam phục vụ dịch vụ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, quan trắc môi trường lao động, thử nghiệm, giám sát an toàn, tư vấn kỹ thuật an toàn…… theo tiêu chuẩn ISO9001 : 2008 Phương châm của Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Một

Tư vấn

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Sự tăng trưởng bền vững của đất nước thực sự...

 • CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH MỘT 2

  Cùng với bước chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế rộng rãi, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết. Sự tăng trưởng bền vững của đất nước thực sự...

Văn bản pháp luật

LUẬT VIỆC LÀM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm,

THE NATIONAL ASSEMBLY

Law No. 38/2013/QH13 dated 16 November 2013 of the National Assembly on employment Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Employment,

LABOR CODE

Pursuant to the Constitution 1992 of the Socialist Republic of Vietnam amended and supplemented under the Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Labor Code.

« 1 2 3 4 5 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com