Kiểm Định 1

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hướng Dẫn Quản Lý Vệ Sinh Lao Động, Sức Khỏe Người Lao Động Và Bệnh Nghề Nghiệp

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006 và năm 2007;

Hướng Dẫn Khám Sức Khỏe

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi...

« 1 2 »
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
Yahoo Skype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com