Kiểm Định 1

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

LUẬT VIỆC LÀM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm,

THE NATIONAL ASSEMBLY

Law No. 38/2013/QH13 dated 16 November 2013 of the National Assembly on employment Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law...

Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến
Icon
YahooSkype
Mr. Hùng
Liên hệ: 093.200.1947
Email: sonthinh1226@gmail.com